Pomáhame ľudom na vidieku budovať lepší život

Seminár

„Používanie aplikácie GSAA v poľnohospodárskej praxi“

Vážení kolegovia, priatelia,

pozývame Vás na bezplatný seminár, na ktorom sa naučíte pracovať s Aplikáciou GSAA pri príprave Žiadosti o platbu.

Termín: 17.04.2018 (12:00 – 16:30 )

Miesto:  Banská Bystrica, Stredná odborná škola Pod Bánošom 80

Bližšie informácie a organizačné pokyny nájdete v pozvánke nižšie. Ďakujeme za záujem a tešíme sa na Vašu účasť.

 Pozvánka Používanie aplikácie GSAA v poľnohospodárskej praxi 17.04.2018

 

Seminár pre malých farmárov

Vážení kolegovia, priatelia,

z dôvodu naplnenia kapacity a pokračujúceho záujmu organizujeme ďalšie kolo seminára pre malých farmárov, ktorý je venovaný aktuálnej výzve na podopatrenie 6.3. Účelom seminára je, aby ste si vypracovali  žiadosť o NFP a podnikateľský plán sami.  Seminár je bezplatný.

Termín: 28.02.2018 (08.30 –  15:00)

Miesto:  Banská Štiavnica, Drieňová 12

Bližšie informácie, organizačné pokyny a program nájdete v pozvánke nižšie. Ďakujeme za záujem a tešíme sa na Vašu účasť.

Pozvánka Malí farmári Vypracovanie žiadosti o NFP a PP pre výzvy 2014-2020

 

Pozvánka na “Seminár pre malých a mladých farmárov”

ktorý je venovaný aktuálnej výzve na podopatrenie 6.3 pre malých farmárov a plánovanej  výzve na podopatrenie 6.1 pre mladých farmárov. Účelom seminára je, aby ste si vypracovali  žiadosť o NFP a podnikateľský plán sami. Seminár je bezplatný.

Termín: 15.02.2017

Čas:       08.30 –  16:30

Miesto:  Banská Štiavnica, Drieňová 12

Bližšie informácie, organizačné pokyny a program nájdete v priloženej pozvánke. Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozvánka Vypracovanie žiadosti o NFP a PP pre výzvy 2014-2020

VIDEO: JARMOK “REGIONÁLNY PRODUKT” si môžete pozrieť cez stránku VOKA:  http://www.voka.sk/index.php?page=flash&act=168 , alebo priamo: https://www.youtube.com/watch?v=iU-CJ0jJkcQ&t=7s

 

Vážení kolegovia, 

dávame Vám do pozornosti informáciu o realizácii informačných konferencií určených mladým farmárom, ktorí podpísali zmluvu o NFP z podopatrenia 6.1 PRV SR 2014 – 2020. Pre stredné Slovensko sa bude realizovať v Banskej Bystrici, Hotel Dixon dňa 18.10.2017. Počet miest je limitovaný. Viac informácií nájdete tu: http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1474

Vážení kolegovia,

dovoľujeme si oznámiť všetkým konečným prijímateľom finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 z podopatrení 4.1, 4.2, 6.4, z podopatrení 6.1, 6.3, 19.2, 19.3 a zo všetkých podopatrení opatrenia 7 a opatrenia 16 PRV SR 2014 – 2020, že NSRV SR dnes spustila elektronickú verziu Registrácie konečných prijímateľov z ukončených projektov PRV SR 2014 – 2020 do Národnej siete rozvoja vidieka SR. Vyplatenie poslednej ŽoP je podmienené predložením Potvrdenia o registrácii projektu do Národnej siete rozvoja vidieka SR. Potvrdenie o registrácii projektu je možné získať vyplnením registračného formulára pre príslušné opatrenie. Na základe riadne vyplneného zaslaného registračného formulára Vám bude zaslané Potvrdenie o registrácii. Elektronický spôsob registrácie prijímateľov nahradí doterajšiu formu registrácie t. z. už nie je možné registračný formulár v tlačenej verzii spolu s priloženým CD nosičom zasielať poštou.

JARMOK REGIONÁLNY PRODUKT

Milí priatelia, srdečne Vás pozývame na JARMOK „Regionálny produkt“, ktorý sa uskutoční v dňoch 17.-18.10.2017 v čase od 09:00 do 21:00 v Obchodnom centre EUROPA Banská Bystrica.

Spoznajte a kupujte to najlepšie z regionálnych produktov, podporíte tým rozvoj nášho kraja.

Príďte a presvedčte sa sami, ochutnajte výnimočný med, medovinku, výrobky z ovčieho i kravského mlieka, za studena lisované panenské oleje, ovocie, medovníky, spoznajte bylinky nášho kraja, pozrite si originálne výrobky z dreva, kože, propolisu a vosku, zoznámte sa s tradičnou výrobou dekoratívnych aj úžitkových predmetov, korýt, ručne vyrábanou kozmetikou a omnoho viac… 

Vážení kolegovia, milí priatelia, držitelia i záujemcovia o značku „Regionálny produkt“,

dovoľte, aby sme vás informovali, že dňa 11.09.2017 realizujeme školenie „PREDAJNÉ ZRUČNOSTI“, na ktorom máte možnosť zdokonaliť sa vo svojich zručnostiach pri prezentácii a predaji svojich produktov.

Každý účastník po absolvovaní školenia získa osvedčenie, ktoré je podmienkou účasti na nami organizovaných jarmokoch. Jarmoky organizujeme minimálne 1x ročne a účasť na nich je pre vás bezplatná (rovnako aj na školení).

Jarmok „REGIONÁLNY PRODUKT“ sa tento rok koná v termíne 17. – 18. 10. 2017 v SC Europa v Banskej Bystrici.

Pozvánku a prihlášku na školenie „PREDAJNÉ ZRUČNOSTI“ zverejníme na našom webe, FB, do našich adresárov ich zašleme začiatkom budúceho týždňa.

Ďakujeme za záujem a tešíme sa na stretnutie.

Tím VOKA – RA NSRV SR pre BB kraj

 

 

Vážení kolegovia,

dávame vám do pozornosti, že boli zverejnené prezentácie, ktoré odzneli na školení pre MAS/VSP v Banskej Bystrici dňa 27. a 28. 07. 2017. Nájdete ich na linku nižšie v nasledovnej štruktúre:

http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1414

Vážení kolegovia,

dávame vám do pozornosti aktualizáciu Príručky pre žiadateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020 verzia č. 02, ktorú zverejnila na svojom webovom sídle PPA 03.07.17 . Vrátane všetkých jej príloh ju nájdete na: http://www.apa.sk/prv-2014-2020-prirucka-pre-ziadatela/prirucka-pre-ziadatela-nfp/8345

 

Vážení kolegovia,

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na webovom sídle PPA dňa 30.06.17 uverejnila otázky a odpovede žiadateľov k podopatreniu 7.4 v časti PPA / Otázky-odpovede / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Podopatrenie 7.4. Viac: http://www.apa.sk/faq-podopatrenie-7-4

 

Vážení kolegovia,

na internetovej stránke PPA bolo uverejnené upozornenie na najčastejšie nedostatky pri žiadostiach o platbu na neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka. Dávame Vám ho do pozornosti v  záujme predchádzať ďalším problémom…

viac: http://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-podpory

 

Vážení kolegovia,

na základe požiadavky MPRV SR vám oznamujeme, že z dôvodu efektívnosti a zabezpečenia nutných procesov k pripravovaným výzvam pre MAS na Chod MAS a implementáciu opatrení CLLD, RO pre IROP odporúča, aby sa MAS v dohľadnom čase registrovali v systéme ITMS 2014+.

 

Vážení kolegovia, Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 7 / Podopatrenie 7.4 Výzvu č. 22/PRV/2017 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, vrátane všetkých jej príloh. Viac informácií: http://www.apa.sk/podopatrenie-7-4

 

Vážení kolegovia, 

pozývame Vás na seminár Inovácie environmentálnych prístupov, ktorý sa koná 26.5.2017 od 9,00 hod. na Technickej univerzite vo Zvolene. POZVÁNKA na seminár NARASK

 

Vážení kolegovia, PPA zverejnilo Výzvu č. 21/PRV/2017 na Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. Bližšie informácie sú uvedené na http://www.apa.sk/aktuality/vyzva-c-21-prv-2017/8201

 

Vážení zástupcovia MAS a VSP, pozývame Vás na informačný seminár „Aktuálne informácie z oblasti LEADER/CLLD pre partnerstvá z Banskobystrického a Žilinského kraja“, ktorý organizujeme 11.05.2017 v spolupráci s kolegami zo Žiliny a za účasti zástupcov MPaRV SR a NSRV SR. Pozvánka s bližšími informáciami je nižšie…

Pozvánka VSPaMAS 11.05.2017

 

Vážení kolegovia, dávame do pozornosti aktuálne informácie ku systému riadenia CLLD zverejnené na MPRV SR dňa 07.04.2017…

http://www.mpsr.sk/index.php…

 

Vážení kolegovia, dávame do pozornosti prezentácie zo stretnutí MPRV SR s poľnohospodármi a potravinármi na celom Slovensku… 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=11334

 

Pozvánka na seminár „Hygienické podmienky výroby a predaja potravín pre beneficientov PRV SR 2014 – 2020 v BB kraji

Termín: 28.03.2017

Čas: 09:00 – 13:00

Miesto: Kremnička 53, Banská Bystrica, budova Dopravného podniku mesta Banská Bystrica, a.s.

Bližšie informácie, organizačné pokyny a program nájdete v priloženej pozvánke.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozvánka 1_1 Hygiena (doc.)

Pozvánka 1_1 Hygiena (pdf.)

 

Vážení kolegovia a milí priatelia,

nižšie nájdete prvé číslo Newslettra NSRV SR s aktuálnymi informáciami ku PRV 2014-2020. V elektronickej podobe by mal vychádzať každý druhý týždeň, samozrejme ho budeme zverejňovať a pevne veríme, že v ňom budeme nachádzať aj dobré správy!

Newsletter_NSRV SR_1_cislo

Milí priatelia a vážení kolegovia,

dávame Vám do pozornosti tlačovú správu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ku štatútom MAS a VSP, na ktorú všetci netrpezlivo už dlho čakáme…

Kancelária ministra | Odbor komunikácie a marketingu
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
press@land.gov.sk | www.mpsr.sk | www.facebook.com/minagri.sr
Kontakt: Ing. Michal Feik | mobil: + 421 911 566 433

Tlačová správa

Štatút miestnej akčnej skupiny môžu získať všetci žiadatelia

• Šanca získať štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) pre všetkých záujemcov z prvého kola
• Väčšie pokrytie územia a zvýšenie transparentnosti prideľovania financií
• Do regiónov poputuje takmer 200 miliónov eur

Bratislava, 28. február 2017 – Šancu získať štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) ponúkne Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) všetkým záujemcov s kvalitnými stratégiami z prvého kola výzvy. Na podporu verejno-súkromných partnerstiev v regiónoch MPRV SR vyčlení takmer 200 miliónov eur.
Vedenie MPRV SR sa po diskusii s odbornou verejnosťou rozhodlo zrušiť pôvodnú výzvu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na udelenie štatútu MAS. Do druhého kola výzvy, ktorú vyhlási PPA, sa však budú môcť zapojiť všetky subjekty uchádzajúce z prvého kola. Šancu na úspech tak budú mať všetky kvalitné stratégie, predložené v prvom kole. Kritizovaný proces výberu miestnych akčných skupín pritom súčasné vedenie rezortu zdedilo z minulosti.
„Novým nastavením procesu výberu naplníme hlavný cieľ opatrenia a to je väčšie pokrytie územia,“ vysvetľuje Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. „Odhadujeme, že benefitovať budú prijímatelia na území s plochou 40 tisíc km2 s odhadovaným počtom 3,1 milióna obyvateľov a 2400 obcí.“ Pôvodne to malo byť 20 tisíc km2, 1,5 milióna obyvateľov a 1300 obcí.
Udelenie štatútu MAS je podmienkou na to, aby miestne akčné skupiny mohli čerpať finančné prostriedky. Žiadatelia o udelenie štatútu MAS dostanú možnosť zredukovať vlastné pôvodne navrhnuté opatrenia tak, aby zodpovedali reálnemu rozpočtu. Výzva pre druhé kolo bude publikovaná v druhom kvartáli 2017. Udelenie štatútov MAS je plánované na tretí štvrťrok 2017.
MPRV SR takto zabezpečí pokrytie väčšieho územia kvalitnými stratégiami. Nová výzva prinesie transparentne pridelenie alokácií a reálne nastavené opatrenia v stratégiách rozvoja územia. O finančné prostriedky sa pritom môžu uchádzať aj tie miestne akčné skupiny, ktoré dostali v prvom kole negatívne hodnotenie projektového zámeru. Neraz to bolo kvôli formálnym nedostatkom, pričom vo viacerých prípadoch išlo o fungujúce a etablované zoskupenia.
MPRV SR zároveň upozorňuje, že sa týmto uzatvára proces výberu stratégií miestneho rozvoja vedených komunitou. Celá finančná alokácia bude rozdelená medzi všetky potenciálne MAS, ktorým bola vydaná hodnotiaca správa projektového zámeru. Ďalšie výzvy vyhlásené nebudú.
MAS sú verejno-súkromnými partnerstvami, v ktorých majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. MAS vzniká ako neformálne partnerstvo subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území za účelom aktívne prispieť k miestnemu rozvoju.

Ing. Michal Feik
Odbor komunikácie a marketingu

zdroj: Aktuality, Oficiálna stránka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MPSR.SK

Pozvánka na Agrárne Fórum

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
v spolupráci s Agrárnou komorou Slovenska Vás pozýva na Agrárne Fórum, na ktorom sa zúčastnia:

Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Juraj Kožuch, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry
Jaroslav Gudába, generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb
Tóth Katalin, zástupkyňa štátneho tajomníka maďarského Ministerstva poľnohospodárstva

Dátum: 17. marec 2017 (piatok) o 9:30 hod., miesto: hotel THERMA, Priemyselná č. 4, Dunajská Streda

Pozývame Vás na workshop “Mama na trhu práce”

Návrat do pracovného života po materskej dovolenke prináša mnohé úskalia, ale aj mnohé príležitosti.  ALKP v spolupráci s Materským centrom Hviezdička v Banskej Bystrici a VOKA – Vidieckou organizáciou pre komunitné aktivity pripravili pre mamičky vracajúce sa do zamestnania alebo hľadajúce nové uplatnenie workshop, kde budete spoločne objavovať:

  • Ako zistiť, čo by ma bavilo robiť
  • Prečo je dôležité budovať osobnú značku a čo to vlastne znamená
  • Ako napísať životopis, ktorý mi otvorí dver ena phvoor
  • Tipy a triky ako uspieť na pracovnom pohovore
  • Ako sa vyrovnať s odmietnutím
  • Ako efektívne zmapovať a uchopiť nové možnosti

Workshop bude vedený interaktívnou formou, vďaka ktorej sa dozviete veľa nielen o trhu práce, možnostiach a trikoch, ako získať prácu, ktorú chcete, ale aj o sebe a svojich talentoch. Účastníčky dostanú praktické rady a pracovný zošit, ktorý im pomôže pri ďalšom sebarozvoji.

Miesto realizácie: Rodinné centrum Hviezdička, Ul. 9. mája 74, 974 01 Banská Bystrica

Termín: 8.3.2017 o 16:30 hod. Príspevok: 8 Eur

K dispozícii bude aj hernička pre detičky s opatrovateľkou :)

Prihláška mailom na: mc.hviezdicka.bb@gmail.com

Workshop vedie Javůrková Martina, MBA. Martina od roku 2002 pôsobila  ako konzultantka a manažérka. Viedla viac ako 120,000 pracovných pohovorov v rôznych krajinách Európy. V 16roku 2013 získala titul MBA a od roku 2014 pôsobí ako lektorka mäkkých zručností, HR, IT a manažérskych kompetencií. V roku 2015 získala akreditované lektorské osvedčenie. Martina sa venuje aj dobrovoľníckej práci, ako mentorka pre začínajúce podnikateľky spolupracovala s o.z. VOKA. Je súčasťou lektorského tímu akreditovaného školenia pre kariérnych poradcov Asociácie lektorov a kariérnych poradcov. Martina publikuje články, návody a  e-knihy, ktoré nájdete na www.uspesnakariera.skwww.dimensions.sk. Vo voľnom čase sa venuje vinohradu a vareniu :)

Príďte, určite neoľutujete!

Otvárame akreditovaný kurz

“PODNIKANIE VO VIDIECKOM CESTOVNOM RUCHU”

Podnikanie vo VCRŽijete v meste alebo vo vidieckom prostredí?
Láka vás podnikanie v cestovnom ruchu?
Máte možnosť poskytovať ubytovacie alebo stravovacie služby?
Poznáte atrakcie vo vašom okolí?
Vyrábate originálne regionálne produkty?
Ak ste na niektorú z týchto otázok odpovedali kladne, máte jedinečnú možnosť prihlásiť sa na kurz “PODNIKANIE VO VIDIECKOM CESTOVNOM RUCHU”.

Dozviete sa:
– aké máte možnosti pri začatí podnikania vo vidieckom cestovnom ruchu
– užitočné a praktické rady z legislatívnej a daňovej oblasti
– ako vypracovať podnikateľský plán
– ako rozvinúť a zlepšiť svoje manažérske kompetencie
– aké sú možnosti a trendy v ubytovacích, stravovacích a doplnkových službách vo vidieckom cestovnom ruchu

Kurz je určený pre tých, ktorí chcú začať podnikať, alebo s podnikaním už začali.

Miesto vzdelávania: Liptovský Mikuláš, Gymnázium M.M.Hodžu
Termín:
 27.3. – 3.4.2017 v čase od 8:00 do 15:00 hod
Cena kurzu: 250,-€. Ak ste evidovaný na ÚPSVaR je možné prefinancovať kurz prostredníctvom RE-PAS.
Na kurze okrem množstva potrebných informácií spoznáte ľudí, ktorí sa chcú posunúť v profesnom živote na novú/inú úroveň. Na záver vzdelávania dostanete osvedčenie o absolvovaní kurzu s celoštátnou platnosťou.

Prihlášky zasielajte na adresu info@petrturon.com, voka@voka.sk, pre bližšie informácie volajte 0949 862 898 alebo 0905 866 698. Uzávierka prihlášok je do 21.03.2017. Počet miest je limitovaný.

Dávame do pozornosti

Vážení kolegovia, NSRV SR aktualizovala formulár prihlášky za člena, nájdete ho tu…PRIHLÁŠKA ZA ČLENA NSRV SR od 01.2017

Milí priatelia,
zo srdca vám všetkým ďakujeme za priazeň a podporu v tomto roku a prajeme krásne Vianoce v spoločnosti milovaných.

Tím VOKA  (RA NSRV SR za Banskobystrický kraj)

Fotka uživatele VOKA - Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity.

zdroj obrázka: www.allsaintslethbridge.org

Nové vydanie časopisu “Spravodajca NSRV”

Milí priatelia, nedávno uzrelo svetlo sveta nové vydanie časopisu Spravodajca NSRV 3 – 4/2016.  Jeho elektronickú verziu nájdete tu: http://nsrv.sk/index.php?pl=12&article=59

Oznam

Milí priatelia, vážení kolegovia,

oznamujeme Vám, že v dňoch 19.12.2016-09.01.2017 je kancelária regionálnej antény NSRV SR pre BB kraj zatvorená z dôvodu čerpania nariadenej dovolenky.

Pozvánka na seminár „Zákon o ochrane osobných údajov pre beneficientov PRV SR 2014-2020“

Termín: 13.12.2016

Miesto: Úrad BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, zasadačka: II. poschodie

Čas: 09.00 –  15.30

Bližšie informácie, organizačné pokyny a program nájdete v priloženej pozvánke.

Tešíme sa na Vašu účasť!

pozvanka-1_5-ochrana-osobnych-udajov

Pozvánka na seminár „Predajné zručnosti“

Termín: 16.12.2016

Čas: 08:45 –  15:00

Miesto: Kremnička 53, Banská Bystrica, budova Dopravného podniku mesta Banská Bystrica, a.s.

Bližšie informácie, organizačné pokyny a program nájdete v priloženej pozvánke.

Tešíme sa na Vašu účasť!

pozvanka-1_6-predajne-zrucnosti

Dávame do pozornosti

Vyplatenie poslednej ŽoP v prípade podopatrení 4.1, 4.2, 6.4 je podmienené predložením kópie Potvrdenia o registrácii projektu do Národnej siete rozvoja vidieka, ktorej hostiteľským orgánom je Agentúra pre rozvoj vidieka.
Zaregistrovať sa je možné vyplnením Registračného formulára pre príslušné opatrenie, ktoré nájdete v dokumentoch na stiahnutie. Viac informácií nájdete na http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1240.

Pozvánka na seminár: „Regionálne značenie produktov v BB kraji v období PRV SR 2014 – 2020

Aktivita je určená pre všetkých beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v BB kraji, miestnym akčným skupinám,  verejno-súkromným partnerstvám, poľnohospodárskym prvovýrobcom,  remeselníkom, držiteľom produktov značky „Regionálny produkt“ (súčasným aj budúcim), zástupcom obcí, občianskym združeniam aj jednotlivcom, ktorí sú členmi miestnych akčných skupín (MAS), alebo verejno-súkromných partnerstiev (VSP) a zaujímajú sa o regionálne značenie produktov.

Termín: 07.12.2016

Čas: 09.30 –  15.30

Miesto: salaš Zbojská, Hlavná 62, Pohronská Polhora

 (http://www.zbojska.sk/kontaktne-informacie/53/

Bližšie informácie, organizačné pokyny a program nájdete v priloženej pozvánke.

Tešíme sa na Vašu účasť!

pozvanka-07-12-2016-zbojska

Dávame do pozornosti

odpovede na otázky týkajúce sa Výzvy č.20/PRV/2016 podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a metodického pokynu pre zapracovanie Dodatku č.3 do stratégie CLLD. Odpovede poskytol riadiaci orgán pre PRV SR 2014-2020 (MPRV SR) v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.
Odpovede sú priebežne aktualizované. Viac informácií nájdete na http://mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=1182, kde došlo k 21.11.2016 k aktualizácii Metodického pokynu pre zapracovanie Dodatku č. 3 do stratégie CLLD.

Pozvánka na seminár „Legislatívna rukoväť farmára – ako podnikať v poľnohospodárstve v medziach zákona“

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na vzdelávací seminár „Legislatívna rukoväť farmára – ako podnikať v poľnohospodárstve v medziach zákona“.

Seminár sa uskutoční dňa 30. novembra 2016 v priestoroch Hotela Dixon v Banskej Bystriciviac informácií

Stanovisko PPA k zrušenej výzve k opatreniu 7.4 PRV SR 2014-2020, ktoré sa týka vrátenia dokumentácie žiadateľom

PPA chce predísť tomu, aby zrušenie výzvy viedlo k ďalšiemu zvyšovaniu nákladov na strane žiadateľov v rámci prípravy projektov k novej výzve pre podopatrenie 7.4. Novú výzvu chce vyhlásiť tak, aby žiadatelia nemuseli opätovne realizovať napr. verejné obstarávania, prípadne vyhotovovať nákladné dokumentácie, ktoré už mali pripravené a predložili ich v rámci pôvodných žiadostí. V súvislosti s povinnosťou uvedenou v Systéme riadenia PRV 2014-2010 PPA vráti žiadosti o NFP (aj s prílohami) podané do dátumu zrušenia výzvy žiadateľovi. PPA predpokladá, že uvedené žiadosti o NFP vráti žiadateľom najneskôr do konca roka 2016. V prípade ak žiadateľ chce, aby mu žiadosť s dokumentáciou bola vrátená skôr, musí podať písomnú žiadosť o vrátenie na ústredie PPA.

Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, Slovenská republika

Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vyhlásení výzvy

Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5 …viac informácií

Dávame do pozornosti

odpovede na otázky týkajúce sa Výzvy č.20/PRV/2016 podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a metodického pokynu pre zapracovanie Dodatku č. 3 do stratégie CLLD. Odpovede poskytol riadiaci orgán pre PRV SR 2014-2020 (MPRV SR) v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Odpovede najdete na http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1217.

Gratulujeme mestu Hriňová

Ministerstvo životného prostredia SR udelilo 9. novembra 2016 Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2016 mestu Hriňová za projekt „Hriňovské lazy – krajina hodnôt“…

viac informácií

      

zdroj: http://www.hrinova.sk/aktuality/

Milí priatelia, srdečne Vás pozývame na JARMOK „Regionálny produkt“,  

ktorý organizujeme 06. 11. 2016 v čase od 09:00 do 20:00 v Obchodnom centre EUROPA Banská Bystrica (centrálny priestor na prízemí). Príďte a presvedčte sa sami, ochutnajte výnimočný med, medovinku, vínko, výrobky z ovčieho mlieka, za studena lisované panenské oleje, ovocie, pozrite si originálne výrobky z dreva, kože, mosadze, propolisu a vosku, spoznajte tradičnú výrobu dekoratívnych aj úžitkových predmetov, korýt a omnoho viac…
Tešíme sa na vašu návštevu!

Pozvánka-na-jarmok

Pozvánka na program akreditovaného vzdelávania “Základy projektového manažmentu”, ktoré organizuje Slovenská agentúra životného prostredia v dňoch 7. – 8. november 2016 v Banskej Bystrici…

Pozvanka_projektovy_manazment

Zavazna-prihlaska

Oznámenie PPA zo dňa 20.10.2016 (Výzva č. 20/PRV/2016 na Opatrenie 19, podopatrenie 19.2)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 19 / Podopatrenie 19.2 Výzvu č. 20/PRV/2016 na Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, vrátane všetkých jej príloh.

viac informácií

POZVÁNKA na informačnú aktivitu na tému:

“Predaj z dvora”

Aktivita je určená všetkým beneficientom Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v Banskobystrickom kraji, miestnym akčným skupinám,  verejno-súkromným partnerstvám, poľnohospodárskym prvovýrobcom,  remeselníkom, držiteľom produktov značky „Regionálny produkt“, zástupcom obcí, občianskym združeniam aj jednotlivcom, ktorí realizujú resp. plánujú realizovať predaj z dvora, tiež subjektom, ktoré poskytujú poradenstvá pre predaj z dvora.

Termín: 25.10.2016, v čase: 09.00 –  15.30

Miesto: Mliečna farma Braunvieh (farma Hiadlovských https://www.farmahiadlovsky.sk/), Ľupčianska 842, Slovenská Ľupča.   

Bližšie informácie, organizačné pokyny a program nájdete v priloženej pozvánke.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Pozvánka: 1_2-predaj-z-dvora

Národné lesnícke centrum vyškolí lesných sprievodcov pre zážitkové sprevádzanie

Ukrajinskí a slovenskí lesníci z východného Slovenska absolvujú začiatkom októbra špeciálny program „Lesný sprievodca“ v rámci projektu „Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér“. Zameraný je na lesnú pedagogiku zážitkovou formou, zásady prvej pomoci v lese, environmentálnu etiku, ale aj na predstavenie lesa deťom a mládeži so zdravotným postihnutím…viac informácií

Pripravujeme JARMOK – REGIONÁLNY PRODUKT

Milí priatelia, partneri a kolegovia, dňa 06. 11. 2016 pripravujeme jarmok – „Regionálny produkt“ v centrálnom priestore Obchodného centra EURÓPA v Banskej Bystrici. Účasť je pre predajcov bezplatná. V prípade záujmu prezentovať svoje výrobky na jarmoku “Regionálny produkt“ je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku – registračný formulár  najneskôr do 28.10.2016.

rf_jarmok-region-produkt

POZVÁNKA na seminár

„Zákon o verejnom obstarávaní v praxi pre beneficientov PRV SR 2014 – 2020 v BB kraji“

Termín: 04.10.2016

Čas: 09.00 –  15.30

Miesto: Kremnička 53, Banská Bystrica, miestnosť č. 206 (budova Dopravného podniku mesta Banská Bystrica, a.s.)

Bližšie informácie, organizačné pokyny a program nájdete v priloženej pozvánke.

Tešíme sa na Vašu účasť.

pozvanka-verejne-obstaravanie

Biopotravina roka 2016

Biopotravinou roka 2016 je bio hovädzie mäso z Farmy Turová vo Zvolenskom okrese. Rozhodla o tom odborná porota, výsledky vyhlásili dnes na Bio jarmoku v Trenčíne. V spotrebiteľskom hlasovaní zvíťazila 100-percentná ovčia bio bryndza z Poľnohospodárskeho družstva Važec…

viac informácií…

Agentúra pre rozvoj Gemera 

dáva do pozornosti aktuálne výzvy nielen pre obce a mikroregióny…

newsletter-rra-hnusta-september-specialny-newsletter

Program obnovy dediny 2017

Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje všetkým potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2017, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2017  je od 6. septembra 2016 možné podať žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2017 v rámci Programu obnovy dediny… viac informácií

Návštevnosť múzea vo Svätom Antone stúpa, ministerstvo pôdohospodárstva zafinancuje rekonštrukciu mostíkov a akvaduktov v parku

Svätý Anton

viac informácií

Ojedinelý projekt “Tri oriešky pre deti v Maríne”

Tri organizácie: Mobilita, n.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p. a Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity (VOKA) sa spojili, aby podporili integráciu osôb žijúcich s hendikepovaným dieťaťom do pracovného procesu a následné posilnili stabilitu rodiny… viac informácií

Banskobystrický kraj na Agrokomplexe 2016

Vážení kolegovia, partneri a priatelia,

propagácia nášho regiónu na 43. ročníku výstavy Agrokomplex 2016 v pavilóne M1 NSRV SR bola veľmi podnetná a určite aj úspešná. Chceme sa poďakovať miestnym akčným skupinám  MAS Zlatá cesta a MAS Malohont, majstrovi Alexandrovi Králikovi, výrobcovi fujár a píšťal za ich účasť a úspešnú prezentáciu Banskobystrického kraja a všetkým, ktorí ste sa pri nás zastavili, prejavili záujem a vyjadrili podporu.

Ďakujeme a tešíme sa na Agrokomplex 2017. 

​Tím RA NSRV SR za Banskobystrický kraj                              MAS Zlatá cesta, majster Králik a zástupcovia RA

MAS Malohont na Agrokomplexe 2016

11. Ročník súťaže o najlepší slovenský med, medovinu a peľ  

Na Agrokomlpexe 2016 bolo naozaj rušno, okrem iného sa konalo aj vyhodnotenie Národnej súťaže o najlepší slovenský med, medovinu, peľ organizovanej Slovenským zväzom včelárov. Včelári z nášho regiónu nám opäť urobili radosť,  úspešne sa umiestňovali na víťazných pozíciách vo viacerých kategóriách, v jednej z nich – kategória „Kvetový med“- jednoznačne dominovali. Medzi ocenenými pánmi sú Vladimír Račák za 1. miesto, Jozef Kán za 2. miesto a František Ďurčík za 3. miesto. Srdečne blahoželáme a prajeme i naďalej veľa úspechov!

Vyhodnotenie súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2016“

Súťaž organizovaná Národnou sieťou rozvoja vidieka SR, prezentujúca krásy našej prírody, zaujímavých ľudí, podujatia i ľudové tradície a zvyky slovenského vidieka, má za sebou svoje 6. pokračovanie. Do tohto ročníka sa zapojilo 15 MAS/VSP so 73 súťažnými fotografiami, ktoré boli zaradené do šiestich kategórií: 1/ Naša príroda, 2/ Naši ľudia, 3/ Naše tradície, 4/ Naša budúcnosť, 5/ Naše „naj“, 6/ Život v našej MAS/VSP. Každá z kategórií ponúkla nevšedné, čarovné a pozoruhodné zábery a v internetovom hlasovaní bolo z čoho vyberať.

Verejno-súkromné partnerstvo Horehron získalo v kategórii „Naša príroda“ krásne 2. miesto za fotografiu „Horehronské podolie“ od autorky Lucie Vačokovej. Srdečne blahoželáme!

VSP_Horehron - Horehronské podolie

Bližšie informácie o výsledkoch súťaže si môžete pozrieť tu.

Pozvánka na úvodné pracovné stretnutie

Vážení kolegovia, partneri a priatelia,

je nám cťou pozvať  Vás na úvodné pracovné stretnutie k predstaveniu Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj, ktoré sa uskutoční 6.9.2016 v sídle Úradu BBSK. Bližšie informácie a program nájdete v priloženej pozvánke. Tešíme sa na Vašu účasť.

POZVÁNKA na stretnutie RA NSRV SR pre BB kraj – doc.

POZVÁNKA na stretnutie RA NSRV SR pre BB kraj – pdf.

Sieť pre rozvoj vidieka zakladá novú pracovnú skupinu

Vážení kolegovia,

Sieť pre rozvoj vidieka (The ENRD Contact Point) ) zakladá novú tematickú pracovnú skupinu s názvom “Resource efficient rural economy” s cieľom zefektívnenia vidieckeho hospodárstva.

V prípade záujmu o zapojenie sa do pracovnej skupiny je potrebné do 27. augusta 2016 vyplniť krátky dotazník, ktorý je uvedený nižšie, rovnako ako aj bližšie informácie k novej pracovnej skupine…TU

Európska komisia Slovenskej republike nepozastaví financovanie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Počas rokovaní v Bruseli sa na tom dohodli zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  SR (MPRV SR), Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), Európskej komisie (EK) a Auditu Európskej komisie.

viac informácií

Oznámenie MPRV SR 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnilo “Manuál pre informovanie a komunikáciu v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020”.

viac informácií

Oznámenie PPA pre prijímateľov NFP z PRV SR 2014-2020 o zverejnení dodatku  

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán schválilo Dodatok č. 1 k metodickému pokynu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 1249/2016-610 k výberovému kritériu podopatrenia 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, účinný od 25.07.2016.

viac informácií

Pozvánka na Agrokomplex 2016

Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj všetkých srdečne pozýva na výstavu AGROKOMPLEX 2016, ktorá sa uskutoční v dňoch 18.-21. augusta 2016 v Nitre.

V centrálnom stánku NSRV SR budú Banskobystrický kraj prezentovať MAS Zlatá cestaMAS Malohont. Súčasťou stánku bude aj  výrobca fujár a píšťal Alexander Králik, držiteľ ocenenia vo výrobe fujár  INSTRUMENTUM EXCELLENS (http://www.sosbb.sk/folk_12.htm). 

Tešíme sa na stretnutie v pavilóne M1.

Agrokomplex 2016

Viac informácií nájdete na: http://www.agrokomplex.sk/

Sieť pre rozvoj vidieka zakladá novú pracovnú skupinu

Vážení kolegovia,

Sieť pre rozvoj vidieka (The ENRD Contact Point) ) zakladá novú tematickú pracovnú skupinu s názvom “Smart and competitive rural businesses” s cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť vidieckych podnikov.

V prípade záujmu o zapojenie sa do pracovnej skupiny je potrebné do 20. augusta 2016 vyplniť krátky dotazník, ktorý je uvedený nižšie, rovnako ako aj bližšie informácie k novej pracovnej skupine…TU

Oznámenie PPA pre prijímateľov NFP z PRV SR 2014-2020

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán schválilo dodatok č. 1 k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, verzia 01, účinný od 25.07.2016.

viac informácií

Dotazník zisťovania potrieb beneficientov PRV v BB kraji

Cieľom dotazníka je zistiť potreby aktivít resp. iných podporných činností, ktoré je potrebné realizovať pre podporu beneficientov PRV v období 2014-2020. Zistené potreby a aktivity beneficientov PRV v BB kraji, budú zapracované do Pracovných programov Regionálnej antény NSRV SR pre BB kraj.

Dotazník môžu vyplniť Miestne akčné skupiny, Verejno-súkromné partnerstvá, OZ, Obce, FO, PO ktoré realizujú svoje činnosti z PRV resp. majú záujem podieľať sa na  rozvoji  vidieka. Podmienkou je pôsobnosť subjektov  na území Banskobystrického kraja. Dotazník môžete vyplniť do 1.8.2016.

Dotazník nájdete TU

 

Užitočné odkazy

SIEASiae

SIEA je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Od roku 2006 pôsobí ako implementačná agentúra. Administruje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov, ktoré sú určené pre podnikateľov a verejný sektor. V programovom období 2014-2020 je zapojená v dvoch operačných programoch zameraných na čerpanie pomoci zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie.

http://www.siea.sk/strukturalne-fondy/

ASFEUASFEU

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) bola zriadená v roku 2007. Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť proces implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013. ASFEU plní funkciu Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom.

http://www.asfeu.sk/

SAŽPSAZP

Slovenská agentúra životného prostredia plní funkciu Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Životné prostredie a Operačný program Kvalita životného prostredia.

http://www.sazp.sk/public/index/index.php

IA ZaSIIAMPSVR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) je od 1.4.2015 nový názov Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI).

http://www.ia.gov.sk/

PPAPPA

Pôdohospodárska platobná agentúra bola zriadená v roku 2003. Platobná agentúra je rozpočtovou organizáciou zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet MP SR. Na zabezpečenie výkonu vybraných činností si platobná agentúra vytvára regionálne pracoviská s určeným rozsahom ich činnosti a územným obvodom ich pôsobnosti. Platobná agentúra ďalej zabezpečuje činnosti s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami a podľa predpisov Európskej únie.

http://archiv.apa.sk/index.php?start

    NSRVNSRV

Národná sieť rozvoja vidieka (ďalej ako NSRV) je organizáciou, ktorá zoskupuje subjekty a orgány správy zapojené do rozvoja vidieka. Je výkonným prvkom siete, pričom funkciu Jednotky NSRV vykonáva Agentúra pre rozvoj vidieka.

http://www.nsrv.sk/

OPLZ     Operačný program Ľudské zdroje

MŠVVaŠ SR je v zmysle uznesenia vlády SR č. 139/2013 k návrhu štruktúry operačných programov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 v pozícii sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 za oblasť vzdelávania, pričom riadiacim orgánom OP ĽZ bude Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

https://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/

IROP – Integrovaný regionálny operačný programirop

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP“) predstavuje programový dokument SR pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorý bol schválený Európskou komisiou dňa 18. decembra 2014.

Hlavným cieľom operačného programu je prispieť k podpore kvality života a zabezpečeniu trvalo udržateľného poskytovania verejných služieb naprieč celou krajinou. To bude prínosom pre vyvážený a udržateľný regionálny rozvoj, ako aj hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť slovenských regiónov, miest a obcí. Celková alokácia Integrovaného regionálneho operačného programu za zdroje EÚ predstavuje 1 754 490 415 EUR.

http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/so/ro-rop/irop/

ŠVAJČIARSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS siwss

Globálnym cieľom Švajčiarskeho finančného mechanizmu financovaného z prostriedkov Švajčiarskej konfederácie (do výšky 63,6 milióna CHF) a štátneho rozpočtu SR je prispieť k zníženiu hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie ako aj v rámci Slovenskej republiky. Významnou mierou k tomuto cieľu prispieva realizácia 21 projektov, ktoré nemohli byť podporené zo Štrukturálnych fondov a ktoré sú strategicky zamerané na bezpečnosť, stabilitu a podporu reforiem, životné prostredie a infraštruktúru ako aj ľudský a spoločenský rozvoj.

http://www.swiss-contribution.sk/

NorwayNÓRSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska viacerým členským štátom Európskej únie

http://www.eeagrants.sk/

Harmonogram výziev

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na obdobie marec roku 2016 až február roku 2017 .

Operačný program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Riadiaci orgán/Poskytovateľ: MPRV SR/PPA

Viac informácií

HLASOVANIE V SÚŤAŽI “NAJKRAJŠIA FOTOGRAFIA Z ÚZEMIA MAS / VSP”

Hlasovanie v súťaži Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2016 je ukončené.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční počas výstavy Agrokomplex 2016 dňa 18. 08. 2016 o 13-tej hodine.

Ďakujeme za vyjadrenú podporu súťažným fotografiám.

Spravodajca Národnej siete rozvoja vidieka

Poslaním časopisu Spravodajca NSRV je poskytovať informácie o činnosti a aktivitách NSRV SR. Je dôležitým komunikačným prostriedkom, ktorý odovzdáva aktuálne informácie beneficientom, členom NSRV SR a ďalším záujemcom o dianie v problematike PRV SR. Obsahovú náplň jednotlivých čísel spoločne tvoria Centrálna jednotka a Regionálne antény NSRV SR, partnerské organizácie a významnou mierou prispievajú i zástupcovia MAS a VSP.

Aktuálne číslo nájdete tu

Stanovisko PPA  z 19.mája 2016 pre žiadateľov PRV 2014 – 2020 

  1. K termínu vydania rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP a k termínu podpisu zmluvy o poskytnutí NFP s úspešnými žiadateľmi: V súčasnom období platí pokyn generálneho riaditeľa PPA o pozastavení vydávania rozhodnutí o schválení/neschválení ŽoNFP a zároveň zákaz podpisovať zmluvy o poskytnutí NFP.
  2. K nedodržaniu podmienky výzvy, konkrétne bod 1.2 Časový harmonogram konania o ŽoNFP, zo strany PPA: vzhľadom k počtu prijatých ŽoNFP vo všetkých vyhlásených výzvach  v roku 2015 došlo k posunu termínu plnenia časového harmonogramu zo strany PPA. Žiadateľovi nevzniká žiadny nárok na odškodnenie z dôvodu predĺženia termínu ukončenia hodnotiaceho procesu – nakoľko podaním ŽoNFP žiadateľ len vstupuje do konania o žiadosti.

Ponuky práce: Banskobystrický kraj, poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Rizikový fond by mal vytvárať štát, roľníci a poisťovne

Tohtoročné aprílové mrazy opäť otvorili otázku zriadenia tzv. Rizikového (Garančného) fondu, z ktorého by sa v budúcnosti uhrádzali podobné následky “vyčíňania” počasia. Tie sa za posledné roky znásobujú vplyvom klimatických zmien. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.

viac informácií

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2016

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka …

viac informácií

Oznámenie o vyhlásení nákupu sušeného odstredeného mlieka prostredníctvom verejnej súťaže

Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/482 z 1. apríla 2016 vyhlasuje verejnú súťaž na nákup sušeného odstredeného mlieka v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1272/2009, z 11. decembra 2009, ktorým sa stanovujú …

viac informácií

Trh s mliekom nie je len slovenský problém, ale celej EÚ

Mlieko a jeho prebytok je dnes v agrosektore najaktuálnejšou témou. Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná preto iniciovala stretnutie prvovýrobcov, spracovateľov a poľnohospodárskej samosprávy, aby hľadali spoločné riešenia krízovej situácie.
Kontakt

VOKA - RA NSRV SR
pre BB kraj  

Horná 13

Banská Bystrica
974 01

Tel:+421 905 866 698

voka@voka.sk

Úradné hodiny:
Pondelok až Streda
od 8,00 hod. do 15,30 hod.
(v čase od 12,00 hod. do 12,30 hod. obedová prestávka)